รากฐานมั่นคง ขนส่งตรงเวลา เคียงคู่ลูกค้า พัฒนาก้าวไกล
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด 
รากฐานมั่นคง ขนส่งตรงเวลา เคียงคู่ลูกค้า พัฒนาก้าวไกล
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด 
รากฐานมั่นคง ขนส่งตรงเวลา เคียงคู่ลูกค้า พัฒนาก้าวไกล
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด 

ยินดีต้อนรับสู่ มีนาทรานสปอร์ต

บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาจัดทำระบบการบริหารคุณภาพ โดยดำเนินงานเป็นกระบวนการทั่วทั้งองค์กร สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001 : 2015
จนได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO และกำลังดำเนินการบริหารจัดการ เพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.18001

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการขนส่งสินค้าทางบกและสินค้าเฉพาะทาง อาทิเช่น คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ผง ปูนซีเมนต์ถุง สินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ ขี้เถ้าลอย แร่แคลเซียม แบเรียม เป็นต้น วัตถุอันตราย  สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าควบคุมอุณหภูมิ ฯลฯ รวมถึงเป็นตัวแทนจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จทั่วประเทศ สั่งสมประสบการณ์กว่า 25 ปี สามารถบริหารจัดการการขนส่งสินค้าทางบกได้อย่างมีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 , OHSAS 18001 และ Q standard เราพร้อมที่จะก้าวเดิน เคียงข้างธุรกิจของผู้ว่าจ้าง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

services

To Be Logistic Solution : เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์สินค้าคอนกรีตผสมเสร็จชั้นนำของประเทศ พร้อมขยายธุรกิจค้าขายและโลจิสติกส์วัสดุก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภคตลอดห่วงโซ่คุณค่า ด้วยความเชี่ยวชาญในระดับสากล

15492197970461

 

ยกระดับการให้บริการขนส่งและการค้าขาย คอนกรีตผสมเสร็จ สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าอุปโภคบริโภค ให้มีคุณภาพ ด้วยคุณธรรมและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า


checklist icon

รากฐานมั่นคง

checklist icon

ขนส่งตรงเวลา

checklist icon

เคียงคู่ลูกค้า

checklist icon

พัฒนาก้าวไกล

สโลแกนของเรา

คุณยิ้ม...เรายิ้ม


ในธุรกิจขนส่งที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่กันและกันได้ในทุกมิติ 

ขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ

ขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค


ตัวแทนจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและวัสดุก่อสร้าง