รากฐานมั่นคง ขนส่งตรงเวลา เคียงคู่ลูกค้า พัฒนาก้าวไกล
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
รากฐานมั่นคง ขนส่งตรงเวลา เคียงคู่ลูกค้า พัฒนาก้าวไกล
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
รากฐานมั่นคง ขนส่งตรงเวลา เคียงคู่ลูกค้า พัฒนาก้าวไกล
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

ยินดีต้อนรับสู่ มีนาทรานสปอร์ต

บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาจัดทำระบบการบริหารคุณภาพ โดยดำเนินงานเป็นกระบวนการทั่วทั้งองค์กร สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001 : 2015
จนได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการขนส่งสินค้าทางบกและสินค้าเฉพาะทาง อาทิเช่น คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ผง ปูนซีเมนต์ถุง สินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ ขี้เถ้าลอย แร่แคลเซียม แบเรียม เป็นต้น วัตถุอันตราย  สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าควบคุมอุณหภูมิ ฯลฯ รวมถึงเป็นตัวแทนจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จทั่วประเทศ สั่งสมประสบการณ์กว่า 25 ปี สามารถบริหารจัดการการขนส่งสินค้าทางบกได้อย่างมีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 , ISO 45001 : 2018 และ Q standard เราพร้อมที่จะก้าวเดิน เคียงข้างธุรกิจของผู้ว่าจ้าง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

IMG_0079
71

รถโม่ใหญ่ 370 คัน

IMG_5799

รถโม่เล็ก 96 คัน

IMG_5406

รถเทรลเลอร์ 75 คัน

       เป็นผู้ให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จชั้นนำของประเทศพร้อมขยายธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า ด้วยความเชี่ยวชาญระดับสากล

15492197970461

 

ยกระดับการให้บริการขนส่งและการค้าขาย คอนกรีตผสมเสร็จ สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าอุปโภคบริโภค ให้มีคุณภาพ ด้วยคุณธรรมและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าchecklist icon

รากฐานมั่นคง

checklist icon

ขนส่งตรงเวลา

checklist icon

เคียงคู่ลูกค้า

checklist icon

พัฒนาก้าวไกล

สโลแกนของเรา

คุณยิ้ม...เรายิ้ม


ในธุรกิจขนส่งที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่กันและกันได้ในทุกมิติ 

ขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ

ขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค


ตัวแทนจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและวัสดุก่อสร้าง