ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร

 

ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร

รายละเอียดสถานที่ทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : 18,000-23,000
อัตรา : 1 อัตรา

ลักษณะงาน

1.หาข้อมูลลูกค้ารายใหม่ พร้อมเสนอขาย
2.เจรจาต่อรองเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆกับลูกค้า
3.ติดตามลูกค้าเก่าๆ เพื่อขอคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง
4.จัดระบบข้อมูลและเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ภายในฝ่ายให้ถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพของบริษัทฯ
5.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก ด้านเอกสารและข้อมูล กับฝ่ายต่างๆ
6.รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องต่อหัวหน้า
7.รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน และส่งผลรายงานให้กับผู้บริหาร
8.ปฏิบัติงานและภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
2. เพศ หญิง
3. สามารถใช้ Program Excel ได้ระดับดีมาก
4. มีทักษะในการเจรจา
5. มีความรับผิดชอบสูง
6. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. มีใจรักในการให้บริการ
8. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

รายละเอียดสถานที่ทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : 12,000-18,000 ( ประสบการณ์ทำงาน )
อัตรา : 1 อัตรา

ลักษณะงาน

– จัดทำการ์ดน้ำมัน และบันทึกข้อมูลในระบบ รวมทั้งการควบคุมเบิก – จ่ายการ์ด
– ดึงรายงานน้ำมัน และนำข้อมูลเชื้อเพลิงเข้าระบบ
– ตรวจสอบความผิดปกติของการใช้เชื้อเพลิง
– ตรวจสอบปริมาณงานของพนักงานจัดส่ง
– ตรวจสอบระยะทางขนส่งหน้างาน
– ตรวจสอบจำนวนเที่ยวงานของพนักงานจัดส่ง

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ด้านการทำงานธุรการ งานจัดส่งหรืองานเชื้อเพลิงอย่างน้อย 1 ปี
3. มีความระเอียดรอบคอบ มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการแก้ปัญหา
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง ใช้สูตรใน Excel ได้
5. สามารถเจรจา ต่อรอง คุยกับคนขับรถได้ ความคุมอารมณ์ได้ และสามารถทนแรงกดดันได้
6. สามารถเสียสละเวลาส่วนตัวได้
7. มีประสบการณ์ในเรื่องต้นทุนเชื้อเพลิง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)