ประวัติความเป็นมา

aboutus

ประวัติความเป็นมา


บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) (MENA TRANSPORT PUBLIC CO., LTD) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยดำเนินกิจการขนส่งปูนซีเมนต์ผงต่อจาก หจก. ช.ศรีธรรมเจริญขนส่ง ซึ่งได้โอนกิจการให้เนื่องจากประสบภาวะการขาดผู้นำโดยมีรถบรรทุกที่มีในตอนนั้นคือ รถพ่วง จำนวน 12 คัน รถสิบล้อจำนวน 30 คัน ซึ่งยังติดภาระเช่าซื้ออยู่กับ บลจ.ซิทก้า (มหาชน) จำกัด รวมประมาณ 27 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เข้ามารับผิดชอบภาระในการชำระหนี้แทน  และภายในปี พ.ศ. 2539 บริษัทฯ ได้ชำระหนี้เช่าซื้อที่ติดค้างอยู่กับ บริษัท ซิทก้า จำกัด (มหาชน) จนครบถ้วน ทำให้บริษัทฯ เป็นผู้ขนส่งที่มีรถเป็นของตนเอง และปลอดหนี้ทั้งหมด 

     บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง และได้พัฒนาระบบการทำงานอยู่เสมอ กระทั่งได้รับความวางใจจากผู้ว่าจ้างหลายราย จึงลงทุนซื้อรถเทรลเลอร์เพื่อขยายงานด้านปูนผง ปูนถุง ถ่านหิน ดิน ทราย  ขี้เถ้า กากอุตสาหกรรม และตู้คอนเทนเนอร์ ต่อมาในปี 2550 ได้เล็งเห็นการเติบโตในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ประกอบกับได้รับโอกาสจึงได้ลงทุนซื้อรถมิกเซอร์ครั้งแรก จำนวน 50 คัน เพื่อรองรับงานขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ และได้ขยายงานเพิ่มเรื่อยมา ปัจจุบัน มีรถขนส่งทั้งหมด 560 คัน แบ่งเป็นรถมิกเซอร์จำนวน 460 คัน และรถเทรลเลอร์ 100 คัน

 • 2536 เริ่มก่อตั้ง

  ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

 • 2539 ปลอดหนี้

  ชำระหนี้เช่าซื้อที่ติดค้างอยู่กับ บริษัท ซิทก้า ครบถ้วน

 • 2540 ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ

  ยอดการขนส่งลดลงจากเดิมเกือบ 70% บริษัทฯ จึงได้ขายรถหางพ่วงไป 10 คัน และรถสิบล้อ 1 คัน

 • 2543 ได้เป็นผู้ขนส่งรายหนึ่ง บ.ปูนซีเมนต์นครหลวง

  บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้ส่งปูนผงไปต่างประเทศ บริษัทฯ ได้เป็นผู้ขนส่งรายหนึ่งแต่ในขณะนั้นยังขนส่งได้ไม่เต็มที่ เนื่องจาก มีเพียงรถสิบล้อ เท่านั้น

 • 2545 บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มรถเทเลอร์ ครั้งที่ 1

  จำนวน 10 ชุด เป็นเงิน 15 ล้านบาท

 • 2546 ลงทุนเพิ่มรถเทเลอร์ ครั้งที่ 2

  จำนวน 15 ชุด เป็น เงิน 25 ล้านบาท

 • 2546 ปีเดียวกัน ลงทุนเพิ่มรถเทเลอร์ ครั้งที่ 3

  จำนวน 10 ชุด เป็นเงิน 23 ล้านบาท

 • 2547 ลงทุนเพิ่มรถเทเลอร์ ครั้งที่ 4

  จำนวน 20 ชุด เป็นเงิน 50 ล้านบาท

 • 2547 ปีเดียวกัน บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มรถเทเลอร์ ครั้งที่ 5

  จำนวน 6 ชุด จำนวน 6 คัน เป็นเงิน 12 ล้าน 3 แสนบาท

 • 2548 ลงทุนเพิ่มรถเทเลอร์ ครั้งที่ 6

  เป็นเงิน 25 ล้าน 3 แสนบาท

 • 2549 บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มรถเทเลอร์ ครั้งที่ 7

  เป็นเงิน 32 ล้าน 9 แสนบาท

 • 2549 ปีเดียวกัน ลงทุนเพิ่มรถเทเลอร์ ครั้งที่ 8

  จำนวน 13 คัน และหางปูนผงอีก 20 หาง

 • 2549 ปีเดียวกัน จัดซื้อที่ดิน

  ได้จัดซื้อที่ดินเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ บริเวณหน้า บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด เพื่อก่อสร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่