ประวัติความเป็นมา

aboutus

ประวัติความเป็นมา


บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) (MENA TRANSPORT PUBLIC CO., LTD)

     เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2536 โดย คุณณัฐพล ขจรวุฒิเดช และ คุณสุวรรณา ขจรวุฒิเดช ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง และได้พัฒนาระบบการทำงานอยู่เสมอ กระทั่งได้รับความวางใจจากผู้ว่าจ้างหลายราย จึงลงทุนซื้อรถเทรลเลอร์เพื่อขยายงานด้าน ปูนผง ปูนถุง ถ่านหิน ดิน ทราย ขี้เถ้า กากอุตสาหกรรม และตู้คอนเทนเนอร์ ต่อมาได้เล็งเห็นการเติบโตในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ประกอบกับได้รับโอกาสจึงได้ลงทุนซื้อรถมิกเซอร์ครั้งแรก จำนวน 50 คัน เพื่อรองรับงานขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ และได้ขยายงานเพิ่มเรื่อยมา ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีรถผสมคอนกรีต (Mixer) จำนวน 466 คันรถลากจูง (Trailer) จำนวน 86 คัน รถกึ่งพวง (หางลาก)จำนวน 104 คัน

ประวัติ1edit2