กิจกรรม ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 จากการระบาดรอบที่ 3

 • กิจกรรม ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 จากการระบาดรอบที่ 3

  กิจกรรม ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 จากการระบาดรอบที่ 3

   

            บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด(มหาชน) สร้างความมั่นใจมอบความปลอดภัย ให้กับลูกค้าและพนักงาน โดยทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด19 ทำความสะอาดพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานของเรา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่าลืม

  #สวมหน้ากากอนามัย #ล้างมือบ่อยๆ
  ด้วยความห่วงใยจากบริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด(มหาชน)