Excellent Logistics Management Award – ELMA

  • Excellent Logistics Management Award – ELMA

    Excellent Logistics Management Award – ELMA

     

             บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ประจำปี 2564 Excellent Logistics Management Award: ELMA 2021 และได้ผ่านการประกวดรางวัล ELMA ประจำปี 2564        รอบที่ 1 (Report Assessment) เรียบร้อยแล้ว รอเข้าสู่การประกวดในรอบที่ 2  (Presentation Assessment) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 9-10 มิ.ย. 2564 นี้