กิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2564

 • กิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2564

  กิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2564

          

              บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมปีใหม่ 2564 ให้พนักงานแบบ New Normalบริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) ขออวยพรให้พนักงานทุกท่าน จงประสบความสุข ความเจริญ ในหน้าที่การงาน สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ คิดสิ่งใดสมหวังดั่งใจคิด สวัสดีปีใหม่ 2564 ด้วยความปรารถนาดี

            จากคณะผู้บริหาร บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

            จัดวันที่ 8 มกราคม 2564