รากฐานมั่นคง ขนส่งตรงเวลา เคียงคู่ลูกค้า พัฒนาก้าวไกล
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
รากฐานมั่นคง ขนส่งตรงเวลา เคียงคู่ลูกค้า พัฒนาก้าวไกล
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
รากฐานมั่นคง ขนส่งตรงเวลา เคียงคู่ลูกค้า พัฒนาก้าวไกล
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

ยินดีต้อนรับสู่ มีนาทรานสปอร์ต

บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาจัดทำระบบการบริหารคุณภาพ โดยดำเนินงานเป็นกระบวนการทั่วทั้งองค์กร สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001 : 2015
จนได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO และกำลังดำเนินการบริหารจัดการ เพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.18001

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการขนส่งสินค้าทางบกและสินค้าเฉพาะทาง อาทิเช่น คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ผง ปูนซีเมนต์ถุง สินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ ขี้เถ้าลอย แร่แคลเซียม แบเรียม เป็นต้น วัตถุอันตราย  สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าควบคุมอุณหภูมิ ฯลฯ รวมถึงเป็นตัวแทนจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จทั่วประเทศ สั่งสมประสบการณ์กว่า 25 ปี สามารถบริหารจัดการการขนส่งสินค้าทางบกได้อย่างมีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 , OHSAS 18001 และ Q standard เราพร้อมที่จะก้าวเดิน เคียงข้างธุรกิจของผู้ว่าจ้าง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

services

To Be Logistic Solution : เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์สินค้าคอนกรีตผสมเสร็จชั้นนำของประเทศ พร้อมขยายธุรกิจค้าขายและโลจิสติกส์วัสดุก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภคตลอดห่วงโซ่คุณค่า ด้วยความเชี่ยวชาญในระดับสากล

15492197970461

เป็นผู้ให้บริการขนส่งและค้าขาย คอนกรีตผสมเสร็จ วัสดุก่อสร้างและสินค้าอุปโภคบริโภค ด้วยความเชี่ยวชาญ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน

checklist icon

รากฐานมั่นคง

checklist icon

ขนส่งตรงเวลา

checklist icon

เคียงคู่ลูกค้า

checklist icon

พัฒนาก้าวไกล

สโลแกนของเรา

คุณยิ้ม...เรายิ้ม


ในธุรกิจขนส่งที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่กันและกันได้ในทุกมิติ 

ขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ

ขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค


ตัวแทนจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและวัสดุก่อสร้าง