MeNa idol

 • MeNa idol

  MeNa idol

  คุณสมใจ กัณหาโยธี จากชาวบ้านธรรมดามีหนี้ ธ.ก.ส.300,000 บาท หมดหนี้ และตั้งตัวได้เพราะเป็นพนักงานขับรถโม่ปูนที่บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด

   

   

  ในสถานการณ์ปัจจุบัน พจส.มีนาทรานสปอร์ตยังคงปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจในงานขับรถโม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า
  ดังเช่น คุณกรรณิกา บุญพรม(แพรว) จากสาวออฟฟิศ…สู่เส้นทางขับรถโม่มืออาชีพที่มีนาทรานสปอร์ต จุดเปลี่ยนอยู่ที่มุมมองและความคิด “ผู้หญิงก็ทำได้”