มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แกศูนย์พักคอย ( Community Isolation ) ในเขตพื้นที่อ.แก่งคอย

 • มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แกศูนย์พักคอย ( Community Isolation ) ในเขตพื้นที่อ.แก่งคอย

  มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แกศูนย์พักคอย ( Community Isolation ) ในเขตพื้นที่อ.แก่งคอย

   

  วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาบริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แกศูนย์พักคอย ( Community Isolation ) ในเขตพื้นที่อ.แก่งคอย
  – ศูนย์พักคอย ต.ทับกวาง ( ศาลาวัดซับบอน,ศูนย์การเรียนชุมชนแผ่นดินทอง )
  – ศูนย์พักคอยต.แก่งคอย (โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง )
  – ศูนย์พักคอยต.ตาลเดี่ยว ( ศาลาวัดตาลเดี๋ยว )

  เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคคลทางการแพทย์ในเขตพื้น อ.แก่งคอยและ จ.สระบุรีร่วมไปถึงผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโร่น่า2019 ( COVID19)(กลุ่มสีเขียว)ที่รอการส่งตัวรักษาต่อในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม โดย บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในผ่านพ้นวิกฤตินี้อย่างเข้มแข็งและปลอดภัย #โควิท19 #หยุดเชื้อเพื่อชาติ #สวมแมสล้างมือบ่อยๆ