หุ้น MENA เทรดวันแรกราคาเปิดที่ 1.60 บาท เพิ่มขึ้น 33.33% จากราคา IPO

 • หุ้น MENA เทรดวันแรกราคาเปิดที่ 1.60 บาท เพิ่มขึ้น 33.33% จากราคา IPO

  หุ้น MENA เทรดวันแรกราคาเปิดที่ 1.60 บาท เพิ่มขึ้น 33.33% จากราคา IPO

  ทันหุ้น-หุุ้นบริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด(มหาชน) หรือ MENA เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET เป็นวันแรก ราคาเปิดอยู่ที่ 1.60 บาท เพิ่มขึ้น 33.33% จากราคา IPO ที่หุ้นละ 1.20 บาท 

  ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น MENA เช้าวันนี้ ราคาเปิดอยู่ที่ 1.60 บาท เพิ่มขึ้น 0.40 บาท หรือ 33.33% จากราคา IPO ที่หุ้นละ 1.20 บาท ล่าสุดราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1.71 บาท บวก 0.51 บาท หรือ 42.50% มีมูลค่าการซื้อขาย 642.75 ล้านบาท 

  MENA เป็นผู้ให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ ขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ปูนซีเมนต์ ขี้เถ้าลอย แคลเซียม แร่แบเรียม ฯลฯ และสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งจัดจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการก่อสร้าง มีประสบการณ์ให้บริการขนส่งสินค้ามากว่า 25 ปี บริษัทมีการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก รถเทรลเลอร์ และรถมิกเซอร์ โดยครอบคลุมพื้นที่เขตธุรกิจสำคัญทั่วประเทศ รวมถึงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทปูนซีเมนต์และบริษัทผู้ผลิตคอนกรีตชั้นนำทั่วประเทศ

  MENA มีทุนจดทะเบียน 367 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 550 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 184 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ในราคาหุ้นละ 1.20 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 220.80 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 880.80 ล้านบาท โดยมี บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ

  ทั้งนี้ MENA จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนขยายกองยานเพื่อรองรับงานโครงการของกลุ่มลูกค้าและพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม และงานโครงสร้างพื้นฐานของทางภาครัฐ เช่น โครงการ EEC โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 กทม.-นครราชสีมา และโครงการรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ เป็นต้น พร้อมกันนี้ MENA มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะบริหารธุรกิจด้วยมาตรฐาน โปร่งใส และมีธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน