จัดกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ

  • จัดกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ

    จัดกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ

    วันที่ 9 สิงหาคม 2564
    บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่จำเป็นอาทิ เช่น แอลกอฮอล์น้ำ,ถุงมือแพทย์ ,ชุดPPE ,หน้ากากอนามัย เป็นต้น ให้กับศูนย์พักคอย วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ศูนย์พักคอยของผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว เพื่อเป็นหนึ่งแรงสนับสนุนและให้กำลังใจทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ รวมถึงผู้ป่วยโควิด 19 เพื่อให้เราก้าวผ่านสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 นี้ไปด้วยกัน