ถอดรหัสความสำเร็จ ซีอีโอ MENA ขับเคลื่อนธุรกิจรถมิกเซอร์ กำลังเดินหน้าแผน IPO เข้า SET