“ สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียร ที่ภาคภูมิ #64 ”

  • “ สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียร ที่ภาคภูมิ #64 ”

    “ สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียร ที่ภาคภูมิ #64 ”

    “ สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียร ที่ภาคภูมิ ”
    ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นช่วงเวลาของการเกษียณอายุงานของพนักงานมีนาฯ บุคลากรผู้เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินองค์กร ทั้งนี้คณะผู้บริหารและพนักงาน ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้อง คุ้มครองให้พ้นภัย สุขภาพแข็งแรง