ส่งมอบกำลังใจและข้าวสาร 100 ถุง ให้ผู้อพยพจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่