ส่งมอบน้ำดื่มอาหารแห้งให้ผู้อพยพจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว ณ วัดลานบุญ ลาดกระบัง