มีนาเดินหน้ามอบเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยให้พนักงาน