อบรม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

 • อบรม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

  อบรม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

           เนื่องจากพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กำลังจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

  วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้ พวกเราชาวมีนาฯ เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่ โดยจัดการอบรมให้พนักงานเป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ วันที่ 1-2 เมษายน 2564

  เรื่อง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและอัดแน่นไปด้วยความรู้และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

  จัดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ วันที่ 1-2 เมษายน 2564