ผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมพจส.

  • ผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมพจส.

    ผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมพจส.

             

             วันที่ 18 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหารนำทีมโดยคุณสุวรรณา ขจรวุฒิเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสุดารัตน์ ขจรวุฒิเดช ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมพนักงานจัดส่งรถมิกเซอร์ สอบถามความเป็นอยู่และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้พนักงานจัดส่งรถมิกเซอร์