นโยบาย 10 5 1 หลักปฏิญาณตน มีนามีนโยบายให้พนักงานทุกคน ควรปฏิบัติให้ได้ทุกข้อ