ขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ

slide1

ขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ

Transportation of Ready-Mixed Concrete

      เราเชี่ยวชาญในการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ โดยได้รับความไว้วางใจจากบริษัทปูนซีเมนต์และบริษัทคอนกรีตชั้นนำของประเทศให้บริหารจัดการรถมิกเซอร์กว่า 466 คัน ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ครอบคลุมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ขอนแก่น และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)

    มีรูปแบบการให้บริการทั้งงแบบระยะยาว หรือ ให้เช่ารถโม่ พร้อมคนขับ รายวัน รายเดือน รายปี มีทีมงานให้บริการครบวงจรด้วยศูนย์ One Stop Service ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานคนขับรถ การซ่อมบำรุงรักษา การใช้เชื้อเพลิง การติดตามรถกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือ ข้อร้องเรียน พร้อมให้ความสำคัญกับการอบรมบ่มเพาะ คนขับรถให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อส่งมอบบริการเหนือความคาดหมายให้กับผู้ว่าจ้าง พร้อมสร้างคุณค่าและเป็นพันธมิตรในธุรกิจคอนกรีตอย่างยั่งยืน

ประเภทบริการขนส่งคอนกรีต โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ

ขนส่งคอนกรีต_1

ประเภทรถผสมคอนกรีตหรือรถมิกเซอร์ที่ให้บริการ

ประเภทรถ

คุณภาพงานบริการของเรา

คุณภาพงานบริการของเรา

บริการอื่นของเรา

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

Transportation of industrial goods and consumer goods

 

ขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค

Concrete and other Products

 

ตัวแทนจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและวัสดุก่อสร้าง

Transportation of Ready-Mixed Concrete

 

ขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ