ขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ

slide1

ขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ

Transportation of Ready-Mixed Concrete

      เราเชี่ยวชาญในการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ โดย
ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทปูนซีเมนต์และบริษัทคอนกรีต
ชั้นนำของประเทศให้บริหารจัดการรถมิกเซอร์กว่า 460 คัน
ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ครอบคลุมทั้งในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ขอนแก่น และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)

     มีรูปแบบการให้บริการทั้งแบบรายวัน รายเดือน รายปี
มีทีมงานให้บริการครบวงจรด้วยศูนย์ One Stop Service
ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานคนขับรถ การซ่อมบำรุงรักษา
การใช้เชื้อเพลิง การติดตามรถกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือ
ข้อร้องเรียน พร้อมให้ความสำคัญกับการอบรมบ่มเพาะ
คนขับรถให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อส่งมอบบริการเหนือความคาดหมายให้กับผู้ว่าจ้าง พร้อมสร้างคุณค่าและเป็นพันธมิตรในธุรกิจคอนกรีตอย่างยั่งยืน

บริการอื่นของเรา

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

ขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค


ตัวแทนจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและวัสดุก่อสร้าง

ขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ