ขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ

MenaWEB2_Home

ขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ

Transportation of Ready-Mixed Concrete

   เราเชี่ยวชาญในการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ โดยได้รับความไว้วางใจจากบริษัทปูนซีเมนต์และบริษัทคอนกรีตชั้นนำของประเทศให้บริหารจัดการรถมิกเซอร์กว่า 460 คัน ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ครอบคลุมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ขอนแก่น และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)

   มีรูปแบบการให้บริการทั้งแบบรายวัน รายเดือน รายปี มีทีมงานให้บริการครบวงจรด้วยศูนย์ One Stop Service ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานคนขับรถ การซ่อมบำรุงรักษา การใช้เชื้อเพลิง การติดตามรถกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือข้อร้องเรียน พร้อมให้ความสำคัญกับการอบรมบ่มเพาะคนขับรถให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อส่งมอบบริการเหนือความคาดหมายให้กับผู้ว่าจ้าง พร้อมสร้างคุณค่าและเป็นพันธมิตรในธุรกิจคอนกรีตอย่างยั่งยืน

บริการอื่นของเรา

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

ขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค


ตัวแทนจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและวัสดุก่อสร้าง

ขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ